Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / admin

admin

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

Read More »

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบใหม่ TCAS ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบริษัทเหล่าเต๊งมีเดียร่วมกับบริษัท AIS วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ครั้งที่ 4 /2561 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 คัดเลือกภาคสี่

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการนายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้เกิดผลสำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อนักเรียน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมค่าย English Camp ประจำปีการศึกษา 2561 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561

Read More »

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ศูนย์ฝึกอำเภอบ้านตาขุน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

Read More »

นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไท …

Read More »