Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / admin (page 5)

admin

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการนายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

ด้วยรักและผูกพัน เลี้ยงส่งคุณครูวานีดา ทองปัสโนว์ และคุณครูกูอุดม สัญญา

Read More »

ภาพบรรยากาศและสถิติผู้สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562

Read More »

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันที่ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (OPEN HOUSE) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเยี่ยมชมและรับการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลการศึกษาต่อ โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ในวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

Read More »

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดประเมิน อ.เอริคโดยเอเจนซี่ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาโดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานดำเนินจัดกิจกรรมผู้ใหญ่สนใจนักเรียน ตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน โดยการมีส่วนร่วมของอำเภอบ้านตาขุน สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ อส เทศบาล ผู้นำท้องถิ่น และคณะคุณครูที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

Read More »