Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ

แผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

หาก…แผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเป …

Read More »

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ …

Read More »

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ …

Read More »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หาก…ปฏิทินดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

Read More »

นายสุขโข สาเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูและนักเรียนจากกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคใต้ครั้งที่ 66

กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธ …

Read More »

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดระนอง

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

ปฏิทินดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หาก…ปฏิทินดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา …

Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูที่ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธ …

Read More »