Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว.

รอบรั้ว ต.ว.

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมค่าย English Camp ประจำปีการศึกษา 2561 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561

Read More »

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ศูนย์ฝึกอำเภอบ้านตาขุน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการบุญเลิศ ทองชล มอบเกียรติบัตรแก่มวยไทยสมัครเล่น การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเ …

Read More »

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ผู้อำนวยการบุญเลิศ ทองชล ด้วยความยินดียิ่ง

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันเสาร์ที่ 12-14 พฤษภาคม 2561

Read More »

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read More »

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยนายสุนทร เพชรชู พร้อมคณะ …

Read More »

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “เยาวชนรุ่นใหม่น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตที่งดงาม”

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธร …

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิด …

Read More »