Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว.

รอบรั้ว ต.ว.

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 ศรีสุราษฎร์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 1.นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นนำ้หนักไม่เกิน 48 กก.หญิง และได้รับรางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิง 2.นางสาวจีรนันท์ แซ่เตียว ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 64 กก.หญิง 3.ด.ช.รัชชานนท์ จันทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 49 กก.ชาย 4.นางสาวสุภาพรขยายแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซองหญิง 5.ด.ช.ภานุวิชญ์ บัวแก้ว ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง

Read More »

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่รั้วขาวแดง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562

Read More »

ร้อยรัดดวงใจ สานสายใย ร่วมมุทิตา บูชาครู เกษียณอายุราชการ…คุณครูประดับ ณ นคร… 26 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

โครงการสัมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 22 -23 สิงหาคม 2562

Read More »

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

Read More »

ด้วยวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอาเซียน (ASEAN DAY) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ณ บริเวณหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

Read More »

ยินดีต้อนรับ ครูเกรียงศักดิ์ นิลนิยม ครูพลศึกษา สู่รั้วโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ขอขอบคุณมูลนิธิวิภาวดีรังสิต ที่มอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จำนวน 2 ทุน ดังนี้ นางสาวรัชตวรรณ นามบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนางสาวจีรวรรณ เสนดำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจะมีความภาคภูมิใจและรักษาผลที่ดีต่อไป และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนและผู้ปกครองมา ณ ที่นี่ด้วย

Read More »