Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / งานอนามัย

งานอนามัย

กิจกรรมการรณงค์ป้องกันไข้เลือดออก ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ตัวแทนครูและนักเรียน ร่ …

Read More »

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน เข้าตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จั …

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริ …

Read More »

เหล่าสภากาชาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีออกหน่วยเคลือนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่าสภากาชาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบา …

Read More »