Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / งานแนะแนว

งานแนะแนว

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาบ้านตาขุน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาบ้านตาขุน มอบทุนการศึกษาให้แก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทรับตรงและโควตาประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม …

Read More »

น.ส.สุธิดา ไกรนภา รับมอบทุน จำนวน 3000 บาท ในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โ …

Read More »

งานแนะแนวนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพลังเด็กและเยาวชนเมืองคนดี ก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย ภายใต้แนวคิด “ทำดีตามรอยพ่อ”

งานแนะแนวนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพลังเด็กและเยาวช …

Read More »

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษ …

Read More »

ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการเพาะต้นกล้าการศึกษา

ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทรับตรงและโควตาประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระบบกลาง(Admission)ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม …

Read More »