Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 2019

Yearly Archives: 2019

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Read More »

25 พฤศจิกายน 2562 นายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา คณะผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล เป็นประธานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 ศรีสุราษฎร์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 1.นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นนำ้หนักไม่เกิน 48 กก.หญิง และได้รับรางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิง 2.นางสาวจีรนันท์ แซ่เตียว ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 64 กก.หญิง 3.ด.ช.รัชชานนท์ จันทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นนำ้หนักไม่เกิน 49 กก.ชาย 4.นางสาวสุภาพรขยายแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซองหญิง 5.ด.ช.ภานุวิชญ์ บัวแก้ว ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง

Read More »

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่สู่รั้วขาวแดง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562

Read More »

ร้อยรัดดวงใจ สานสายใย ร่วมมุทิตา บูชาครู เกษียณอายุราชการ…คุณครูประดับ ณ นคร… 26 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

โครงการสัมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 22 -23 สิงหาคม 2562

Read More »

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2562

Read More »