Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 2019 / มีนาคม

Monthly Archives: มีนาคม 2019

ภาพบรรยากาศและสถิติผู้สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562

Read More »

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยานำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันที่ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

Read More »