Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 2019 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

กิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดบางสาว วันจันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2562

Read More »

การแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอบ้านตาขุน) ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

Read More »

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการนายบุญเลิศ ทองชลและคณะครู รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการจาก สพม.11 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ และ ศน.สุจินต์ ภิญญานิล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

Read More »

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับ รองผู้กำกับ พร้อมลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนตาขุน โรงเรียนบ้านตาขุน โรงเรียนบ้านวังขุม โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน โรงเรียนวัดพรุศรี โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เข้าร่วม

Read More »