Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / เด็กชายธีรภัทร ยมนานนท์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี

เด็กชายธีรภัทร ยมนานนท์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี

te05
เด็กชายธีรภัทร ยมนานนท์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 21-21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559