Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา