Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / งานอนามัย / กิจกรรมการรณงค์ป้องกันไข้เลือดออก ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมการรณงค์ป้องกันไข้เลือดออก ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมการรณงค์ป้องกันไข้เลือดออกได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี