Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายสุนทร เพชรชู ครู คศ.3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ สนามหน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดี ผู้บังคับบัญชา นำคณะลูกเสือ เนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆ อาคารเรียน