Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / สุขศึกษาฯ / นายธีรเทพ มุกดา ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

นายธีรเทพ มุกดา ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

นายธีรเทพ มุกดา ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 “ศรีตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
-นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ ม.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
-นายดุลยฤทธิ์ ขจร ม.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม