Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมี นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน