Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / งานบุคลากร / โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ศึกษาดูงานในภาคกลาง

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ศึกษาดูงานในภาคกลาง

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ศึกษาดูงานในภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี และชมนิทรรศการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 -12 กุมภาพันธ์ 2561