Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

13-1
นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท
การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 คัดเลือกภาคสี่