Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบใหม่ TCAS ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบริษัทเหล่าเต๊งมีเดียร่วมกับบริษัท AIS วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบใหม่ TCAS ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบริษัทเหล่าเต๊งมีเดียร่วมกับบริษัท AIS วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561