Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มแก้ว เด็กหญิงวชิราภา สุขอุ่น เด็กชายไพรัช แลซู รางวัลอันดับที่ 4 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561ครูผู้ควบคุม นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ และ นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์

เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มแก้ว เด็กหญิงวชิราภา สุขอุ่น เด็กชายไพรัช แลซู รางวัลอันดับที่ 4 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561ครูผู้ควบคุม นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์ และ นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์