Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คนเก่ง ต.ว. / นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ และนางสาวอภิชญา เลขมาศ เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 กรมหลวงชุมพรเกมส์ ครูผู้ควบคุมนายโยธิน นวลมุสิก

นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ และนางสาวอภิชญา เลขมาศ เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 กรมหลวงชุมพรเกมส์ ครูผู้ควบคุมนายโยธิน นวลมุสิก