Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / รอบรั้ว ต.ว. / วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับ รองผู้กำกับ พร้อมลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนตาขุน โรงเรียนบ้านตาขุน โรงเรียนบ้านวังขุม โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน โรงเรียนวัดพรุศรี โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เข้าร่วม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนและผู้กำกับ รองผู้กำกับ พร้อมลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โรงเรียนตาขุน โรงเรียนบ้านตาขุน โรงเรียนบ้านวังขุม โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน โรงเรียนวัดพรุศรี โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เข้าร่วม