Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1084640562
รหัส Smis 8 หลัก : 84022006
รหัส Obec 6 หลัก : 640562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตาขุนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANTAKHUNVITTAYA
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6  บ้านเขาวง
ตำบล : เขาวง
อำเภอ : บ้านตาขุน
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84230
โทรศัพท์ : 077397115
โทรสาร : 077397393
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สุราษฎร์ธานี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เขาวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1.5 กม.
Email : bantakhunwittaya@gmail.com

[ กลับหน้าแรก ]