Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 05 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

05 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1084640562
รหัส Smis 8 หลัก :84022006
รหัส Obec 6 หลัก :640562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :บ้านตาขุนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :BANTAKHUNVITTAYA
ที่อยู่ :หมู่ที่ 6 บ้านเขาวง
ตำบล :เขาวง
อำเภอ :บ้านตาขุน
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :84230
โทรศัพท์ :077397115
โทรสาร :077397393
ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :สุราษฎร์ธานี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เขาวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:1.5 กม.