Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • website: www.btv.ac.th
  • facebook: รร.บ้านตาขุนวิทยา
  • ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :บ้านตาขุนวิทยา
  • ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :BANTAKHUNVITTAYA
  • รหัส Smis 8 หลัก :84022006
  • รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1084640562
  • รหัส Obec 6 หลัก :640562
  • ที่อยู่ :หมู่ที่ 6 บ้านเขาวง
  • ตำบล :เขาวง
  • อำเภอ :บ้านตาขุน
  • จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
  • รหัสไปรษณีย์ :84230
  • โทรศัพท์ :077397115
  • โทรสาร :077397393
  • ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :สุราษฎร์ธานี 2
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เขาวง
  • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กม.
  • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:1.5 กม.

[ กลับหน้าแรก ]