Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / 032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • >> website: www.btv.ac.th
 • >> facebook: รร.บ้านตาขุนวิทยา
 • >>Add Line โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
  • รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1084640562
   รหัส Smis 8 หลัก :84022006
   รหัส Obec 6 หลัก :640562
   ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :บ้านตาขุนวิทยา
   ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :BANTAKHUNVITTAYA
   ที่อยู่ :หมู่ที่ 6 บ้านเขาวง
   ตำบล :เขาวง
   อำเภอ :บ้านตาขุน
   จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
   รหัสไปรษณีย์ :84230
   โทรศัพท์ :077397115
   โทรสาร :077397393
   ระดับที่เปิดสอน :มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
   เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :สุราษฎร์ธานี 2
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เขาวง
   ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กม.
   ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:1.5 กม.

    

   [ กลับหน้าแรก ]